Ömer Matlı Akademi’den İneklerde Ultrasonografi Eğitimi

Ömer Matlı Akademi Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eğitim ve Uygulama Çiftliği’nde, Veteriner Akademisi’nin işbirliği ve Hasvet Medikal Danışmanlık’ın sponsorluğunda, veteriner hekimlere yönelik “İneklerde Reprodüktif Ultrasonografi Eğitimi” düzenledi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Nak’ın verdiği eğitime, çiftlik veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler ve klinik hekimlerden oluşan 30 veteriner hekim katıldı.

Türkiye’nin en büyük yem üreticilerinden Matlı Grubu bünyesindeki Ömer Matlı Akademi, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki “Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eğitim ve Uygulama Çiftliği”nde, Veteriner Akademisi’nin işbirliği ve Hasvet Medikal Danışmanlık’ın sponsorluğunda, veteriner hekimlere yönelik “İneklerde Reprodüktif Ultrasonografi Eğitimi” düzenledi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Nak’ın verdiği eğitime, çiftlik veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler ve klinik hekimlerden oluşan 30 veteriner hekim katıldı. Eğitimin teorik kısmında şu konular üzerinde duruldu:

-Ultrasonografinin çalışma prensipleri ve ultrasonografik muayene amacıyla kullanılan ekipmanlar.

-Ultrasonografi teknikleri ve doğru bir tanı için gerek duyulan temel ihtiyaçlar. -Ultrasonografik görüntülerin yorumlanması.

-İneklerde ovaryum üzerindeki normal yapıların ultrasonografi ile görüntülenmesi.

-Gebelik tanısı.

-Östrus siklusu süresince uterusun görüntülenmesi ve postpartum dönemde uterus.

-Ovaryum ve uterus ile ilgili anormalitelerin ultrasonografi ile belirlenmesi; ovarian kistler, endometritis, piyometra, fötal mumifikasyon ve fötal maserasyon.

Eğitimin uygulama bölümünde ise Hasvet Medikal Danışmanlık’ın sağladığı en son teknoloji ürünü ultrason cihazları ile Prof. Dr. Yavuz Nak hayvanlardaki gebelik durumlarına bakarken, katılımcı veteriner hekimler de ellerinde bulunan monitörlerden ultrasonografiyi izledi.

İneklerde Reprodüktif Ultrasonografi Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verildi.

 

İNFOVET DERGİSİ – 25.10.2013