Ömer Matlı Akademi Hakkımızda

Ömer Matlı Akademi Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye’nin önde gelen hayvan yemi üreticilerinden Matlı, ülkemizde yeni yem çeşitlerinin ortaya çıkartılmasına bilimsel çalışmalar çerçevesinde yön vermek, büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinin yatırımcı, yönetici ve tüm çalışanlarının hayvan bakım, besleme, sağlık ve genel yönetim ile ilgili konularında bilinçlenmesini sağlamak, bu yapıların kârlı birer işletme haline getirilmesine ve sahada ortaya çıkan bakım ve besleme kaynaklı sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 2006 yılında, kurucusunun adını taşıyan “Ömer Matlı Akademi Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi”ni sektörün hizmetine sundu.​

Ömer Matlı Akademi, Ar-Ge faaliyetlerini imzalanan protokol çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin desteği ile sürdürüyor. Karacabey’de 33 bin metrekare arazi üzerine kurulu Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin bünyesinde bir de eğitim ve uygulama çiftliği yer alıyor. Bu çiftlikte 250’si sağmal olmak üzere 550 sığır bulunuyor. Süt verimine doğrudan etki Ömer Matlı Akademi’de geliştirilen daha verimli, daha yüksek enerjili, daha iyi besleyen ve daha çok süt verimi sağlayan sığır yemleri önce eğitim çiftliğindeki hayvanlar üzerinde deneniyor, bilahare yetiştiricinin kullanımına sunuluyor. Eğitim ve uygulama çiftliğindeki süt sığırlarından günde ortalama 8 ton süt elde ediliyor. Her bir sığırın günlük ortalama süt verimi 37 litreye ulaşıyor ki bu yüksek verimde, Ömer Matlı Akademi Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde geliştirilen yemlerin doğrudan katkısı var.​​

Matlı, Ömer Matlı Akademi Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde ülke hayvancılığı adına önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bir yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında bilimsel verilere dayalı bilinç oluşturmak amacıyla Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren merkez, TÜBİTAK destekli projelerle de süt sığırcılığında beslenmeye dayalı döl verimi problemlerine ışık tutuyor. Gelişmiş laboratuvarda analizler Ömer Matlı Akademi’de sindirilebilirlik ve performans çalışmaları ile hazırlanan rasyon ya da yemlerden maksimum faydalanma dereceleri ölçülürken, depolama ya da ham madde alım şartlarına dayalı olarak ortaya çıkabilen hijyenik sorunlar, toksin analizleri ile tespit edilebiliyor.​

Ömer Matlı Akademi Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi laboratuvarında şu analizler yapılabiliyor:​

-Sütte yağ, kuru madde, protein ve laktoz analizi.​

-Kanda kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, kan üre nitrojeni, albumin, amilaz, total bilurubin, kreatin, glikoz, total protein, globulin analizi. -Yem ve hammaddelerde aflatoksin, T2 toksin, okratoksin, toplam toksin analizi.​

Ömer Matlı Akademi’nin çalışmaları ve bu çalışmalardan elde ettiği sonuçlar, çiftlik ziyaretleri, bu ziyaretler sırasında gerçekleştirilen yerinde eğitimler ve Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen panel ve sempozyumlar ile çiftçi ve yetiştiriciye de görsel ve uygulamalı olarak aktarılıyor. Böylece ülke hayvancılığının çıtası yükseltiliyor.