Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Matlı, pazara katma değeri yüksek ürünler sunarken, aynı zamanda 60 yıla yakın bir süredir içinde bulunduğu tarım ve hayvancılık sektörünü de geliştirmek ve bilinçli üreticiler yetiştirmek için sosyal sorumluluk faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı iş birliği çerçevesinde; hayvan sağlığı, tarım ve gıda sektörünün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Matlı, işletmelerinde düzenlediği teknik gezilerin yanı sıra, öğrencilerin mesleki eğitimlerine ve zorunlu stajlarına da katkı sağlıyor. Matlı bünyesindeki tesislerde yaptıkları stajlarla gerçek üretim ortamlarında uygulama yapma fırsatı bulan öğrencilere, mezun olduklarında şirket bünyesinde istihdam imkânı da sunuyor.