Ömer Matlı İlköğretim Okulu

ÖMER MATLI İLKÖĞRETİM OKULU

Mevcut okul binası inşaatına, 1993 yılı başında, hayırsever merhum ÖMER MATLI tarafından başlandı. Bina inşaatı 1993 yılı sonunda tamamlandı. O dönemde ilçede yükseköğrenime ihtiyaç duyulması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15 Aralık 1994 tarih ve 49115 sayılı yazısına istinaden  İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 10 Mart 1995 tarih ve  2103 sayılı yazısı ile  çeşitli  yazışmalar  sonucunda 3 yıl süre ile Uludağ Üniversitesi’ne (Karacabey Meslek Yüksekokulu açılmak üzere) tahsisi yapılarak yüksekokul olarak hizmet verdi.

1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek Ömer Matlı İlköğretim Okulu olarak hizmet vermeye başladı. Okulun ilk açılıştaki kadrolu öğretmenleri; Ayten Fidan Cemalettin Özçelik, Emin Zafer Bircan, Müdür Yardımcısı Erol Parik, Hasan Argın ve Şakir Ekil oldu. Kurucu müdürlüğünü ise Mustafa Kemal Yazar yürüttü. Ömer Matlı İlköğretim Okulu, 2 yıl süreyle normal eğitim verdi, 2001-2002 öğretim yılından itibaren ikili eğitime geçti. Okul, 2001 yılı yaz döneminde onarıma alındı ve  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından binanın onarımı tamamlandı.

Hayırseverimiz merhum Ömer MATLI’nın  oğulları  Özer  ve  Önder  MATLI’nın eğitime % 100 destek vermek amacıyla ek binanın, mevcut okul bahçesinin daraltılmadan en uygun yerine yapılması konusundaki  temennileri değerlendirilerek çalışmalar  sonuçlandırıldı  ve  İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan Turhan tarafından  25 Kasım 2004  tarihinde gerekli belgeler kendilerine teslim edildi. Ek binanın temel atma töreni, 13 Aralık 2004 Pazartesi günü yapıldı.

15 Temmuz 2004 tarihinde 8 derslikli olarak hazırlanan protokol, 24 Şubat 2005 tarihinde 16 derslikli ek bina olarak revize edildi ve okulun eğitim kapasitesi arttırıldı. Ek bina inşaatı 2005 yılı Eylül ayında tamamlandı. Okul bugün, tek bir binada hizmet vermeye devam ediyor.