Kurucumuz

Kurucumuz, Ömer MATLI, 10.06.1933 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğdu.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin öncü girişimcilerinden olan Ömer MATLI, iş hayatına önce soğan ve  hayvan ticareti ile başladı, bunun yerini birkaç yıl sonra mandıracılık faaliyetleri aldı. 1970’li yılların başına gelindiği zaman Ömer MATLI’nın ticari başarısı bölge insanına örnek olarak Karacabey’in gelişiminde etkin rol oynadı. Ömer MATLI, çalışma hırsı ve pratik çözümleri ile bölgenin en önemli bitkisel ürünü olan “soğan”ı Türkiye’nin her bölgesine pazarlamayı başardı.

Birkaç yıl içinde Ömer MATLI ismi, ihracatçılar listesinde yer aldı. Ömer MATLI’nın ticari kimliği, 1980 yılından itibaren sanayici kimliğine dönüştü. Bölgenin tarımsal yapısına uygun olarak kurduğu çeltik fabrikası ile Ömer MATLI, ekonominin durgun dönemlerinde başarılı girişimcilik ruhuna iyi bir örnek oluşturdu. Ticaret hayatındaki başarısı kısa sürede sanayici kimliğinde de kendini gösterdi. Kurduğu çeltik fabrikası çok kısa sürede üç vardiya çalışır duruma gelerek bölgenin en büyük üretim tesisi oldu.

Ömer MATLI, 1983 yılında Canbaz köyündeki mandırayı modernize edip Karacabey’e taşıdı ve bu şekilde yatırımlarını Karacabey’de topladı. 1983 yılından sonra Türkiye’nin serbest pazar ekonomisine geçerek büyük değişimler yaşaması, Ömer MATLI’da yeni bakış açıları oluşturdu ve 1986 yılında yeni bir yatırım kararı aldı. 1988 yılında ilk kez büyükbaş hayvan yemi üretimine başlandı. O zamanki teknoloji ile 10 ton/saat kapasite ile çalışan fabrika, süt ve besi yemi üretimi ile Türkiye ekonomisindeki yerini aldı.

Ömer MATLI, insana olan inancını, hayırsever kişiliğini, başarı karşısında duyduğu heyecanı her zaman işine kattı. Bu özellikleri de onu kısa zamanda Marmara Bölgesi’nin önemli yem sanayicilerinden biri konumuna getirdi.

Ömer MATLI, 1992 yılında bölgenin ilk modern mısır kurutma tesisini kurdu. Bölge insanının kalkınmasıyla birlikte ulusal tarım politikamıza büyük fayda sağlayacak bu yatırımıyla tarım ve hayvancılığın ayrılmaz bir bütün olduğuna işaret etti.
Ömer MATLI’nın “Yaptıklarımın en anlamlı olanı” dediği son eseri “ÖMER MATLI İLKÖĞRETİM OKULU” ise 1994 yılında topluma kazandırıldı.

Ömer MATLI, vefat ettiği 10 Aralık 1995’ten bugüne sevenlerinin gönlünde yaşıyor.