Matlı, Kadın Üreticiler ile Omuz Omuza Veriyor

Tarım ve hayvancılık alanında 60 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren ve pek çok ilklere imza atan Matlı Gıda Grubu, kadınların üretim sektöründeki gücünü ve pozitif etkisini, hayvancılık sektöründe de ortaya koymalarını sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyor.

Kadın üretici ile omuz omuza projesinin yaratacağı pozitif etkinin kelebek etkisi ile dikkat çekici sonuçlar doğurması hedefleniyor.

Sektördeki kadın üreticilerin temel ihtiyaçları ve beklentileri değerlendirildiğinde ortaya çıkan iki temel alan ve bu alanlardaki çalışmaların iyileştirilmesi için gerekli makine-teçhizatla birlikte doğru uygulamaların da yapılmasını sağlayacak bilgi platformu proje kapsamında oluşturulacak.

Projenin, kadın üreticiler nezdinde yaratacağı verimli ve kazançlı hayvancılık sonuçlarının ölçülmesinin yanında sosyolojik açıdan da değerlendirilmesini sağlayacak çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülecek.

Kadın üreticiler ile omuz omuza projesi kapsamındaki destek konuları:

  1. Buzağı bakımı ve beslemesi: Her yıl yanlış bakım ve beslemeden kaynaklı en az 700 bin buzağı ölümü gerçekleşmektedir.
  2. Temiz süt üretimi: Yanlış veya eksik teçhizat kullanımı nedeniyle atılmak zorunda kalınan süt miktarı, üretilen sütün en az %10’u dur.

Verilecek destekler kapsamında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi senato üyeliği, Dekan yardımcılığı, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları anabilim dalı başkanlığı ve zootekni ve hayvan besleme bölüm başkanlıklarını yürütmüş olan Prof. Dr. İsmet Türkmen ve Proyem teknik destek uzmanlarımız katkı sağlayacaklardır.