Özer Matlı 2015 Yılını Değerlendirdi

Öncelikle 2014 yılını değerlendirecek olursak; geçirdiğimiz iki seçim sürecini herhangi bir ekonomik sıkıntı yaşamadan atlattığımızı göz önünde bulundurmalıyız.

Ayrıca komşu ülkelerimizde yaşanan sıkıntılara rağmen 2014’de büyüme oranı ile birlikte ihracatta da artışlar yaşandı.
Kamu maliyesi açısından bakıldığında da Devletin borçlanma oranının özel sektöre göre çok düşük olduğunu görüyoruz.

Bu verilere dayanarak; özel sektör için ‘2015 yılında risklerini yönetebilecek seviyeye çektiğinde kriz olma olasılığı düşük’ diyebiliriz.
Böyle bir senaryo gerçekleşir ise büyüme oranı yüzde 2 – %3 arasında seyredecektir.

Diğer taraftan bireysel krediler ile kredi kartı borçları gibi ferdi borçluluk oranının da iyi yönetilmesi ve düşürülmesi gerekiyor.

Sonuç itibariyle şunu belirtmek isterim; 2015 yılında gerçekleştireceğimiz genel seçimlerin ardından ülkemizdeki mevcut siyasi istikrar devam edip komşu ülkelerde süregelen sıkıntılar ortadan kalkarak ekonomileri bir miktar düzelirse, yılın 2. Yarısında büyüme oranında bir sıçrama dahi yaşanabilir.