Matlı Yem, IBM Çözümleri

Matlı Yem, IBM çözümleri ile iş sürekliliğine yeni bir boyut kazandırdı BM tarafından getirilen yeni bakış açısı sayesinde verimliliği daha efektif hale getirmeyi amaçlayan Matlı Yem firması, ilerledikleri yolda BM çözümlerinin verimi artırmadaki katkıları üzerinde durdu. BM’in kullanıcılarına sunduğu BM PureFlex System ürünü ile vizyonlarına bağlı büyüyerek yeni sektörlere girmeyi hedeflediklerini belirten Matlı Yem İT Müdürü Murat Talaş, ‘BM PureFlex’ in en önemli noktasının kolay kullanımı olduğunun altını çizdi. Ek olarak bu altyapı ile iş yüklerinin kaynaklara doğru dağıtıldığına ve soğutma giderlerinin ciddi oranda azaldığına dikkat çekti. Her tür grafiksel çalışmanın açıklamalı ekranlarda kolaylıkla kullanıldığı bu sistem, dinamik yapılı şirketlere oldukça uygun şekilde tasarlanmış etkin bir bilgi yönetimi sunuyor. Tüm veriler tek bir noktada toplanarak, sanallaştırma ile entegre halde çalışıyor. Sanallaştırma bu noktada fazlasıyla önemli çünkü kaynaklann optimum kullanımı ve taleplerin hızlı karşılanması konusunda büyük rol oynuyor. Bu bağlamda senkron replikasyon ile veriler online olarak yazılıyor ve sunucu kısmı yedekleniyor, Böylelikle bilgi güvenliği sağlanırken, iş sürekliliği de sağlanmış oluyor. IBM’in sunduğu ‘PureFlex System’çözümleri sayesinde yönetim daha kolay hale geldi. Daha az maliyetle daha sağlıklı ve daha çok iş yapıldı. Matlı Yem, 6 bölgede 9 üretim tesisi ile Türkiye’nin önemli yem firmalarından biridir. 1980 yılında çeltik işletmeciliği ile başlayan yolculuğunda bugün hayvansal gıda üretiminden pirinç üretimine, hammadde ticaretinden yumurta üretimine kadar birçok alanda varlığını devam ettirmektedir.

TURKISH TIME IBM NEWFUTURE – 1 NİSAN 2013