Gaziantep’e 25 Milyon Liralık Yatırım

Türkiye’nin yemcisi Matlı, halen beş fabrikasında yılda 1 milyon 120 bin ton hayvan yemi üretme kapasitesine sahip.

Matlı Grubu, 2014 yılında Gaziantep fabrikasını da devreye sokarak yıllık yem üretim kapasitesini 1 milyon 320 bin tona çıkaracak.

2012 yılında 508 bin ton yem üreten Matlı Gıda Grubu’nun üretim hedefi, 2015’te 1 milyon ton, 2020’de de 2 milyon ton yem üretmek. 

Matlı, Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılama hedefiyle faaliyet gösteren bir gıda grubu. Matlı Grubu’nun kurucusu Ömer Matlı, iş hayatına 1965 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesinde soğan ticareti yaparak başladı. 1970’lerin başında hayvan ticaretine ve buna paralel olarak mandıracılığa geçen Ömer Matlı, bu işlerde elde ettiği başarıların getirdiği ticari itibarı ve birikmiş sermayesi ile birlikte çeltik işine girdi ve 1980 yılında kurduğuçeltik fabrikasıyla tüccarlıktan sanayiciliğe adım attı.

Ömer Matlı, 1986 yılında hayvan yemi üretmeye karar verdi. Bu yatırım kararı, 1988 yılında ilk büyükbaş hayvan yemi üretiminin gerçekleşmesi ile somutlaştı. Karacabey’deki fabrikada saatte 10 ton süt ve besi sığırı yemi üretiliyordu. Hedef kitle ise başlangıçta Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bandırma ve çevresindeki süt ve besi sığırı yetiştiricileriydi. Bu ilk fabrikaya 1992 yılında bölgenin ilk modern mısır kurutma tesisi eklendi. Matlı Gıda Grubu Nisan 2010’da ise yepyeni bir sektöre adım atarak yumurta üretimine başladı.

Türkiye’nin en büyük 248. sanayi kuruluşu

Matlı Grubu halen yem üretimi, yumurta üretimi, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma ve hammadde ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor. Grubun ana şirketi Matlı A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında, üretimden satışlar tutarına göre yapılan sıralamada 2012 yılı verilerine göre, 338 milyon 388 bin liralık net üretimden satış ile 248’inci sırada yer aldı.

550 çalışan 398 milyon TL ciro

Matlı Grubu’nda 550 kişi istihdam ediliyor. Grubun yem bayilerinin sayısı ise 400. Öte yandan Matlı Gıda Grubu yaklaşık 2 bin tedarikçi ile ticaret yapıyor.

Matlı Grubu 2012 yılında toplam 398 milyon TL ciro elde etti. 2011 yılına göre yüzde 40 artışı ifade eden bu ciroda yem 300 milyon TL ile ilk sırayı alırken onu 50 milyon TL ile yumurta, 48 milyon TL ile de hammadde ticareti ve tarımsal üretim izledi.

Yılda 1,5 milyon tona yaklaşan üretim kapasitesi

Matlı Gıda Grubu bugün Karacabey’in yanı sıra Konya, Çorlu (Tekirdağ), Turgutlu (Manisa) ve Samsun tesislerinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretiyor. Grup 2013 yılı itibariyle beş fabrikasında yılda toplam 1 milyon 120 bin ton yem üretim kapasitesine sahip. 2014 yılının ilk yarısında Gaziantep yem fabrikası faaliyete geçtikten sonra grubun yıllık yem üretim kapasitesi altı fabrikada toplam 1 milyon 320 bin tona çıkacak.

Gaziantep’e 25 milyon liralık yatırım

Matlı Grubu, altıncı yem fabrikasını Gaziantep’e kuruyor. 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde  28.500 metrakare alan üzerine kurulan bu yeni fabrika 10.000 metrekare kapalı alana, 6.000 metrekare de yatay depo alanına sahip olacak. Saatte 60 ton yem üretebilecek olan Gaziantep fabrikasının, 30 adet hammadde ve 42 adet mamul madde silosu olacak. Dört banttan çuvallı paketleme, bir hattan döküm yüklemesi bulunacak olan tesis, kanatlı yemleri için özel dizayn edilmiş üretim hattına sahip. Matlı Grubu’nun Gaziantep fabrikasının toplam yatırım tutarı ise 25 milyon TL

Türkiye’nin yemcisi

Matlı Grubu 2013 itibariyle Türkiye’nin beş coğrafi bölgesinde (Güney Marmara, Trakya, Orta Anadolu, Ege, Karadeniz) aynı anda faaliyet gösterir ve ürettiği yemleri pazarlar durumda. 2012 yılında 508 bin ton yem üreten, kendi yumurta üretimi için kullandığı 45 bin ton kanatlı yemi ayrıldığında yine 2012 yılında 463 bin ton yem satan Matlı Grubu’nun hedefi, 2015’te 1 milyon ton, 2020’de de 2 milyon ton yem üreterek “Türkiye’nin yemcisi” olmak.

Yumurtanın yeni markası

Matlı Grubu Nisan 2010’dan bu yana “Burdan Yumurta” markası ile yumurta üretimine başladı. Grubun kurucusu Ömer Matlı’nın köyü Canbaz’da üst düzey üretim teknolojileri ve biogüvenlik tedbirleri ile toplam 300 bin metrekare arazi üzerinde kurulan modern tesislerde, 12 kümeste günde 1 milyon 350 bin adet, yılda yaklaşık 500 milyon adet yumurta üretiliyor. 2013 yılı sonuna kadar iki kümes daha eklenecek olan tesisler böylelikle günlük 2 milyon adet yumurta üretim kapasitesine ulaşacak. Nihai hedef ise 2015’de yılda 1 milyar adet, 2020’de de yılda 2 milyar adet yumurta üretmek.

İhracatta da Burdan Yumurta

Burdan Yumurta ihracatta da önemli bir aktör. İran ve Türkmenistan pazarları ile başlayan ve 2012 yılında 14 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Burdan Yumurta ihracatı, bugün Irak, Umman ve Azerbaycan pazarları ile sürüyor. Burdan yumurta, üretiminin yüzde 25’ini ihraç ediyor. 2013 yılının ikinci yarısında Gaziantep’te yeni bir yem fabrikasını faaliyete geçirecek olan Matlı Grubu, bu tesis devreye girdikten hemen sonra yanına ikinci yumurta üretim tesisini kuracak. En geç 2014 yılında devreye girmesi planlanan ikinci yumurta üretim tesisi, tamamen Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’e ihracata dönük üretim yapacak. Burdan Yumurta’nın bir diğer ihracat pazarı hedefi ise AB ülkeleri olacak.

Doğal, taze, temiz ve lezzetli

Yem üretiminde iddiasını kanıtlamış olan Matlı Grubu, yumurta üretiminde de iddialı. Genel yaklaşımın aksine hayvansal değil tamamen ve sadece bitkisel kaynaklı yemlerle beslenen tavuklardan elde edilen doğal, taze, temiz ve lezzetli Burdan Yumurtalar herhangi bir katkı maddesi içermiyor. Burdan Yumurta’nın çok önemli bir özelliği olarak da bitkisel kaynaklı yemlerle beslenen tavuklarımızın yumurtalarında, hayvansal protein içerikli yemlerle beslenen tavukların yumurtalarında rastlanabilen hoş olmayan kokuya kesinlikle rastlanmıyor.

Burdan Yumurta tesislerinde yumurtalar üretimden pakete girinceye kadar 38 ayrı denetim noktasından geçiriliyor. Böylelikle Burdan Yumurta ambalajında tek bir kirli ya da büyüklük açısından birbirinden farklı yumurta bulunmuyor. Burdan Yumurta tesisleri, Türkiye’nin ilk ve tek “global gıda güvenliği standardı” BRC (British Retail Consortium) belgesine sahip. Burdan Yumurtaların ayrıca TSE ve Diyanet’ten onaylı  helal sertifikası da bulunuyor.

Tarımsal üretim ve hammadde ticareti

Matlı Grubu doğrudan tarımsal üretim de gerçekleştiriyor. Gruba ait Bursa-Karacabey, İzmir ve Manisa’daki toplam 931 bin metrekare arazide erik, kiraz, elma ve üzüm yetiştiriliyor. Matlı Grubu 2012 yılında 60 ton erik, 57 ton kiraz, 20 ton elma ve 214 ton üzüm üretti.

Grup meyve üretiminin yanı sıra yem hammaddesi ticareti de yapıyor. Bu ticaret kepek, mısır, buğday ve soyayı kapsıyor. Matlı Grubu 2012 yılında dokuz ülkeden 176 bin ton yem hammaddesi ithal etti ve kendi ihtiyacı dışında kalan 65 bin ton yem hammaddesini Türkiye’de faaliyet gösteren diğer yem üreticilerine aktarırken, yine yurtiçinden tedarik ettiği 15 bin ton yem hammaddesini de diğer yem üreticilerinin hizmetine sundu.

Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu

Matlı Grubu, süt sığırlarının doğru beslenmesine katkıda bulunup onlardan elde edilen süt ve süt ürünleri ile insanların doğru ve yeterli beslenmesine katkıda bulunuyor. Yine yumurta üreterek hayvansal proteinin bir diğer önemli kaynağında bu katkıyı sürdürüyor.

Matlı Grubu orta vadede beyaz et ve kırmızı et ile süt ve süt ürünleri üretimine de başlayarak Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan bir gıda grubu olacak. Matlı Grubu hem hayvanları hem insanları besleyerek, Türkiye’de besin zincirinin en güçlü halkası haline gelecek.

Üniversite ile ar-ge işbirliği

Matlı Grubu ar-ge’ye büyük önem veriyor. Bu amaçla Uludağ Üniversite ile imzalanan protokol çerçevesinde üniversitenin Veteriner Fakültesi’nin desteği ile ar-ge faaliyetleri sürdürüyor.

Bu faaliyetler, grubun kurucusunun adını taşıyan Ömer Matlı Akademi’de ve ona bağlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Çiftliği’nde yürütülüyor. Bu merkezde geliştirilen daha verimli, daha yüksek enerjili, daha iyi besleyen ve daha çok süt verimi sağlayan sığır yemleri önce eğitim çiftliğindeki hayvanlar üzerinde deneniyor, bilahare yetiştiricinin kullanımına sunuluyor.

Eğitim çiftliğinde, 110 tane koyun 187’si sağmal olmak üzere 525 sığır bulunuyor. Süt sığırlarından günde 6 ton süt elde ediliyor. Eğitim çiftliğindeki süt sığırlarının günlük ortalama süt verimi 33,7 litre ki bu yüksek verimde ar-ge merkezinde geliştirilen yemlerin doğrudan katkısı var.

Hayvancılık Akademisi

Matlı Grubu 2013 yılı başında önemli bir adım daha attı. Sanal dünyanın “Hayvancılık Akademisi”, www.hayvancilikakademisi.com adresinde yayın hayatına başladı. Hayvancılık Akademisi, bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Matlı Grubu bünyesindeki Ömer Matlı Akademi tarafından destekleniyor. Türkiye’den ve Dünya’dan en son, en taze hayvancılık haberlerine yer verilen sitede konuyla ilgili alanındaki akademisyenlerin görüş ve yazıları yayınlanıyor, hayvan yetiştiricileri de en çok ihtiyaç duydukları bilgilere bu siteden kolaylıkla ulaşabiliyor.

 KARACABEY HABER GAZETESİ – 21 EKİM 2013