Matlı Gıda Grubu – Tarımda Yarım Asır

Türkiye’nin yemcisi Matlı, Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine yürüyor. 

Halen beş fabrikasında yılda 1 milyon 120 bin ton hayvan yemi üretme kapasitesine sahip olan grup, 2014 yılında Gaziantep fabrikasını da devreye sokarak yıllık yem üretim kapasitesini 1 milyon 320 bin tona çıkaracak.

2012 yılında 508 bin ton yem üreten Matlı Gıda Grubu’nun üretim hedefi, 2015’te 1 milyon ton, 2020’de de 2 milyon ton yem üretmek. 

2010 yılında başladığı yumurta üretiminde de iddialı olan Matlı Gıda Grubu, Burdan Yumurta markası ile günde 1 milyon 350 bin, yılda yaklaşık 500 milyon adet yumurta üretiyor. Günlük yumurta üretimini 2013 yılı sonuna kadar 2 milyon adede çıkaracak olan grubun nihai hedefi 2015’te yılda 1 milyar adet, 2020’de ise yılda 2 milyar adet yumurta üretmek. 

Matlı Gıda Grubu 550 kişiye istihdam sağlarken 2 bin tedarikçi ile de ticaret yapıyor. Grubun yem bayilerinin sayısı ise 400.

Matlı Gıda Grubu 2012 yılında toplam 398 milyon TL ciro elde etti. Bu ciroda yem 300 milyon TL ile ilk sırayı alırken onu 50 milyon TL ile yumurta, 48 milyon TL ile de hammadde ticareti ve tarımsal üretim izledi.

Matlı, orta vadede beyaz et ve kırmızı et ile süt ve süt ürünleri üretimine de başlayarak Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan bir gıda grubu olacak. Matlı Gıda Grubu hem hayvanları hem insanları besleyerek, Türkiye’de besin zincirinin en güçlü halkası haline gelecek.

Matlı, Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılama hedefiyle faaliyet gösteren bir gıda grubu. Matlı Gıda Grubu’nun kurucusu Ömer Matlı, iş hayatına 1965 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesinde soğan ticareti yaparak başladı. 1970’lerin başında hayvan ticaretine ve buna paralel olarak mandıracılığa geçen Ömer Matlı, bu işlerde elde ettiği başarıların getirdiği ticari itibarı ve birikmiş sermayesi ile birlikte çeltik işine girdi ve 1980 yılında kurduğuçeltik fabrikasıyla tüccarlıktan sanayiciliğe adım attı.

Ömer Matlı, 1986 yılında hayvan yemi üretmeye karar verdi. Bu yatırım kararı, 1988 yılında ilk büyükbaş hayvan yemi üretiminin gerçekleşmesi ile somutlaştı. Karacabey’deki fabrikada saatte 10 ton süt ve besi sığırı yemi üretiliyordu. Hedef kitle ise başlangıçta Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bandırma ve çevresindeki süt ve besi sığırı yetiştiricileriydi. Bu ilk fabrikaya 1992 yılında bölgenin ilk modern mısır kurutma tesisi eklendi. Matlı Gıda Grubu Nisan 2010’da ise yepyeni bir sektöre adım atarak yumurta üretimine başladı.

Türkiye’nin en büyük 276. sanayi kuruluşu

Matlı Gıda Grubu halen yem üretimi, gıda üretimi, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma ve hammadde ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor. Matlı Grubu’nun ana şirketi Matlı A.Ş., İSO’nun “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında, 2012 yılı verilerine göre 248’inci sırada yer alıyor.

550 çalışan 398 milyon TL ciro

Matlı Gıda Grubu’nda 550 kişi istihdam ediliyor. Grubun yem bayilerinin sayısı ise 400. Öte yandan Matlı Gıda Grubu yaklaşık 2 bin tedarikçi ile ticaret yapıyor.

Matlı Gıda Grubu 2012 yılında toplam 398 milyon TL ciro elde etti. 2011 yılına göre yüzde 40 artışı ifade eden bu ciroda yem 300 milyon TL ile ilk sırayı alırken onu 50 milyon TL ile yumurta, 48 milyon TL ile de hammadde ticareti ve tarımsal üretim izledi.

Yılda 1,5 milyon tona yaklaşan üretim kapasitesi

Matlı Gıda Grubu bugün Karacabey’in yanı sıra Konya, Çorlu (Tekirdağ), Turgutlu (Manisa) ve Samsun tesislerinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretiyor. Grup 2013 yılı itibariyle beş fabrikasında yılda toplam 1 milyon 120 bin ton yem üretim kapasitesine sahip. 2014 yılının ilk yarısında Gaziantep yem fabrikası faaliyete geçtikten sonra grubun yıllık yem üretim kapasitesi altı fabrikada toplam 1 milyon 320 bin tona çıkacak.

Matlı Gıda Grubu yem sektöründe neredeyse kişiye özel üretim gerçekleştiriyor. Yetiştiricinin kaba yem kaynaklarına, yetiştiricinin hayvanı besleme alışkanlığı ve özelliğine ve bölgesel beslenme özelliklerine göre yem üretiliyor ki bu sektöre Matlı Gıda Grubu’nun getirdiği bir yaklaşım. Yine süt ve döl verimini artıran özel yemler de sektöre Matlı Gıda Grubu’nun sunduğu ürünler.

Türkiye’nin yemcisi

Matlı Gıda Grubu 2013 itibariyle Türkiye’nin beş coğrafi bölgesinde (Güney Marmara, Trakya, Orta Anadolu, Ege, Karadeniz) aynı anda faaliyet gösterip ve ürettiği yemleri pazarlar hale gelmiştir. 2012 yılında 508 bin ton yem üreten, kendi yumurta üretimi için kullandığı 45 bin ton kanatlı yemi ayrıldığında yine 2012 yılında 463 bin ton yem satan Matlı Gıda Grubu’nun hedefi, 2015’te 1 milyon ton, 2020’de de 2 milyon ton yem üreterek “Türkiye’nin yemcisi” olmak.

Yumurtanın yeni markası

Matlı Gıda Grubu Nisan 2010’dan bu yana “Burdan Yumurta” markası ile yumurta üretimine başladı. Grubun kurucusu Ömer Matlı’nın köyü Canbaz’da üst düzey üretim teknolojileri ve biogüvenlik tedbirleri ile toplam 300 bin metrekare arazi üzerinde kurulan modern tesislerde, 12 kümeste günde 1 milyon 350 bin adet, yılda yaklaşık 500 milyon adet yumurta üretiliyor. 2013 yılı sonuna kadar iki kümes daha eklenecek olan tesisler böylelikle günlük 2 milyon adet yumurta üretim kapasitesine ulaşacak. Nihai hedef ise 2015’de yılda 1 milyar adet, 2020’de de yılda 2 milyar adet yumurta üretmek.

İhracatta da Burdan Yumurta

Burdan Yumurta ihracatta da önemli bir aktör. İran ve Türkmenistan pazarları ile başlayan ve 2012 yılında 14 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Burdan Yumurta ihracatı, bugün Irak, Umman ve Azerbaycan pazarları ile sürüyor. Burdan yumurta, üretiminin yüzde 25’ini ihraç ediyor. 2014 yılının ilk yarısında Gaziantep’te yeni bir yem fabrikasını faaliyete geçirecek olan Matlı Gıda Grubu, bu tesis devreye girdikten hemen sonra yanına ikinci yumurta üretim tesisini kuracak. En geç 2014 yılında devreye girmesi planlanan ikinci yumurta üretim tesisi, tamamen Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’e ihracata dönük üretim yapacak. Burdan Yumurta’nın bir diğer ihracat pazarı hedefi ise AB ülkeleri olacak.

Doğal, taze, temiz ve lezzetli

Yem üretiminde iddiasını kanıtlamış olan Matlı Gıda Grubu, yumurta üretiminde de iddialı. Genel yaklaşımın aksine hayvansal değil tamamen ve sadece bitkisel kaynaklı yemlerle beslenen tavuklardan elde edilen doğal, taze, temiz ve lezzetli Burdan Yumurtalar herhangi bir katkı maddesi içermiyor. Burdan Yumurta’nın çok önemli bir özelliği olarak da bitkisel kaynaklı yemlerle beslenen tavuklarımızın yumurtalarında, hayvansal protein içerikli yemlerle beslenen tavukların yumurtalarında rastlanabilen hoş olmayan kokuya kesinlikle rastlanmıyor.

Burdan Yumurta tesislerinde yumurtalar üretimden pakete girinceye kadar 38 ayrı denetim noktasından geçiriliyor. Böylelikle Burdan Yumurta ambalajında tek bir kirli ya da büyüklük açısından birbirinden farklı yumurta bulunmuyor. Burdan Yumurta tesisleri, Türkiye’nin ilk ve tek “global gıda güvenliği standardı” BRC (British Retail Consortium) belgesine sahip. Burdan Yumurtaların ayrıca TSE ve Diyanet’ten onaylı  helal sertifikasına da  bulunuyor.

Tarımsal üretim ve hammadde ticareti

Matlı Gıda Grubu doğrudan tarımsal üretim de gerçekleştiriyor. Gruba ait Bursa-Kacabey, İzmir ve Manisa’daki toplam 931 bin metrekare arazide erik, kiraz, elma ve üzüm yetiştiriliyor. Matlı Gıda Grubu 2012 yılında 60 ton erik, 57 ton kiraz, 20 ton elma ve 214 ton üzüm üretti.

Grup meyve üretiminin yanı sıra yem hammaddesi ticareti de yapıyor. Bu ticaret kepek, mısır, buğday ve soyayı kapsıyor. Matlı Gıda Grubu 2012 yılında dokuz ülkeden 176 bin ton yem hammaddesi ithal etti ve kendi ihtiyacı dışında kalan 65 bin ton yem hammaddesini Türkiye’de faaliyet gösteren diğer yem üreticilerine aktarırken, yine yurtiçinden tedarik ettiği 15 bin ton yem hammaddesini de diğer yem üreticilerinin hizmetine sundu.

Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu

Matlı Gıda Grubu, süt sığırlarının doğru beslenmesine katkıda bulunup onlardan elde edilen süt ve süt ürünleri ile insanların doğru ve yeterli beslenmesine katkıda bulunuyor. Yine yumurta üreterek hayvansal proteinin bir diğer önemli kaynağında bu katkıyı sürdürüyor.

Matlı Gıda Grubu orta vadede beyaz et ve kırmızı et ile süt ve süt ürünleri üretimine de başlayarak Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan bir gıda grubu olacak. Matlı Gıda Grubu hem hayvanları hem insanları besleyerek, Türkiye’de besin zincirinin en güçlü halkası haline gelecek.

Üniversite ile ar-ge işbirliği

Matlı Gıda Grubu ar-ge’ye büyük önem veriyor. Bu amaçla Uludağ Üniversite ile imzalanan protokol çerçevesinde üniversitenin Veteriner Fakültesi’nin desteği ile ar-ge faaliyetleri sürdürüyor.

Bu faaliyetler, grubun kurucusunun adını taşıyan Ömer Matlı Akademi’de ve ona bağlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Çiftliği’nde yürütülüyor. Bu merkezde geliştirilen daha verimli, daha yüksek enerjili, daha iyi besleyen ve daha çok süt verimi sağlayan sığır yemleri önce eğitim çiftliğindeki hayvanlar üzerinde deneniyor, bilahare yetiştiricinin kullanımına sunuluyor.

Eğitim çiftliğinde, 110 tane koyun 187’si sağmal olmak üzere 525 sığır bulunuyor. Süt sığırlarından günde 6 ton süt elde ediliyor. Eğitim çiftliğindeki süt sığırlarının günlük ortalama süt verimi 33,7 litre ki bu yüksek verimde ar-ge merkezinde geliştirilen yemlerin doğrudan katkısı var.

Hayvancılık Akademisi

Matlı Gıda Grubu 2013 yılı başında önemli bir adım daha attı. Sanal dünyanın “Hayvancılık Akademisi”, www.hayvancilikakademisi.com adresinde yayın hayatına başladı. Hayvancılık Akademisi, bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Matlı Gıda Grubu bünyesindeki Ömer Matlı Akademi tarafından destekleniyor. Türkiye’den ve Dünya’dan en son, en taze hayvancılık haberlerine yer verilen sitede konuyla ilgili alanındaki akademisyenlerin görüş ve yazıları yayınlanıyor, hayvan yetiştiricileri de en çok ihtiyaç duydukları bilgilere bu siteden kolaylıkla ulaşabiliyor.