Mısır Tohumu M18G88

Neden M18G88 Mısır Çeşidi?
• Silaj olgunlaşma gün sayısı 105-110 gündür.*
• Yaprak yapısı yarı diktir.
• Koçan uç doldurmasI iyidir.
• Koçan çapı yaklaşık 14-16 sıradır.*
• Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 45-47 adettir.*
• Yüksek ve Stabil verim özelliği ile dikkat çekmektedir.
• Ekim sıklığı (14-16) cm sıra üzeri*70 cm sıra arası olarak önerilmektedir.
• Dual kullanıma uygun olup, I. ürün danelik ve silajlık ekim için idealdir.
• Toprak seçiciliği yoktur.
 
HAYVAN BESLEME ÖZELLİKLERİ
• Yüksek verim ve çok yüksek kalite değerlerine sahip silajlık mısır çeşididir.
• Koçandaki dane sayısının çok yüksek olması sebebiyle, silajda dane görünürlüğü çok yüksektir.
• İdeal koşullarda silajın ham protein içeriği % 9 civarında olup Nişasta değeri zamanında
hasatta %30’un üzerindedir.*
• Hayvancılık işletmesinde süt verimi yükselterek artı fayda sağlar.
*Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
 
CRM:
Çeşitler arasında erkencilik geçcilik farkının ölçümlenebilmesi amacıyla, toplam sıcaklık
isteğine dayalı bir hesaplama yöntemidir.
CRM değeri yükseldikçe (örn: CRM121) çeşidin olgunlaşma süresi uzamakta, düştükçe

(örn: CRM116) olgunlaşma süresi kısalmaktadır.

 

 

agroglobal-hibrit-misir-tohumu

• M18G88 mısır çeşidi; Nisan 2021’de, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünden (TTSMM) tescil almış, I.ürün danelik, I.ürün silajlık ve II.ürün silajlık olarak ekilebilecek özelliklere sahip hibrit mısır tohum çeşidi olması,

• Geniş bir coğrafyada (Türkiye’nin tüm bölgelerinde) uzun bir ekim periyoduna sahip olması,
 
• Dual bir çeşit olması, yani; tüm bölgelerde, I.ürün danelik, I.ürün silajlık ve II.ürün silajlık olarak ekilebilmesi,
 
• Hangi amaç ile (dane, silaj) ekilmiş olursa olsun; Verim ve kalite değerleri ile rekabetçi sonuçlara sahip olması,
 

• Türkiye’deki yaklaşık 2 milyon paketlik mısır tohumu pazarının (dane+silaj), %70’lik kısmına hitap eden çeşit özelliklerine sahip olması nedeniyle M18G88 mısır çeşidi onlarca çeşit arasında, bu projede ön plana çıkmıştır.

M18G88 mısır çeşidini piyasadaki rakiplerinden daha avantajlı kılan özellikler nelerdir?

• Öne çıkan en önemli avantajı özellikle stres koşullarına dayanımı ve adaptasyon kabiliyetidir.

• Sıcak ve su stresine mukavemeti rakiplerine göre daha yüksektir.
 

• Yüksek dane verimi, güçlü habitusu sebebiyle yüksek silaj verimi ve silaj kalitesi sağlamaktadır. (Dual özelliği)

Tohum satışı için yasal gereklilikler nelerdir?

2006 yılında yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu gereği;

Tohum satışı yapacak kişi veya
kuruluşlar, bulundukları il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek «Tohumluk Bayi Belgesi»

almaları ve «Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğine» üye olmaları gerekmektedir.

Tohumluk bayi belgesi geçerlilik süresi var mı, varsa ne kadardır?
Tohum bayi belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Belge son geçerlilik tarihi dolan bayi tekrar bulunduğu il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müraacat etmelidir.
 
Mısır satış dönemi ne zaman başlıyor ve ne zamana kadar devam ediyor?
Bölgesel olarak farklılık göstermekle birlikte, Ocak ayı itibariyle mısır tohumu satışları başlar ve II. Ürün ekilişlerini de kapsayacak şekilde Haziran ayının sonuna, hatta Temmuz ayının ilk yarısına kadar birçok bölgede satışlar devam eder.
 
M18G88 mısır tohumu siparişini nasıl ve ne zaman talep etmeliyim?

• 15 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında tohum siparişlerinin Agroglobal satış sorumlularına bildirilmesi, tohumlar için TTSMM’den alınacak sertifika etiketi için önem arz etmektedir.

• Sipariş kaydı oluşturulmuş taleplerin, sertifikasyon ve paketleme süreci tamamlandıktan sonra sipariş veren bayilerin adreslerine sevk edilecektir.

Tohumun depolama koşulları nasıl olmalı?

• Tohumlar kuru ve serin yerde depolanmalı, rutubet ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

• Zemin ve duvar ile tohum paketinin temasını kesmek amacıyla palet kullanılmalıdır.
• Tohumların, depo zararlılarından korunabilmesi için yem, arpa, buğday vb. ürün alımı/satımı yapılıyorsa, ayrı ve mesafeli bir şekilde depolanması faydalı olacaktır.
 

• Bu tür ortamlarda gerçekleştirilen fumigasyon gibi uygulamaların, deforme olmuş ve açık paketlerdeki tohumun sağlığını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır.

 
Mısır’ın bölgesel olarak ekim dönemleri hangi aylardır?
Mısır tohumunun ideal ekim zamanı; toprak sıcaklığının 10-12 dereceye ulaştığı dönemdir. Mısırın çimlenme süresi normal şartlar altında yaklaşık 10 gündür.
 
Bölgeler;
Trakya Bölgesi:  Nisan, Mayıs; Silaj & Dane, Haziran sonuna kadar; Silaj
 
Marmara Bölgesi: Nisan, Mayıs; Silaj & Dane, Haziran sonuna kadar; Silaj
 
Ege Bölgesi: Nisan, Mayıs; Silaj & Dane, Haziran, Temmuz sonuna kadar; Silaj
 
Akdeniz Bölgesi: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haz.; Silaj & Dane, Temmuz, Ağustos ayına kadar Silaj
 
İç Anadolu Bölgesi: Nisan, Mayıs, Haziran Silaj
 
Karadeniz Bölgesi: Nisan, Mayıs; Silaj & Dane, Haziran sonuna kadar; Silaj
 
Doğu Anadolu Bölgesi: Nisan, Mayıs Silaj
 

Gap Bölgesi: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran; Silaj & Dane, Temmuz, Ağustos; Silaj

 
Çeşidin ekimi için önerilen ekim sıklığı nedir?

M18G88 mısır çeşidinin ekim sıklığını,

14-16 cm sıra üzeri * 70 cm sıra arası mesafede ekim normu olacak şeklinde tavsiye ediyoruz.
 
• 14 cm sıra üzeri mesafede: 10.204 bitki/da
 
• 14,5 cm : 9.852 bitki/da
 
• 15 cm : 9.523 bitki/ da
 
• 15,5 cm : 9.216 bitki/da
 

• 16 cm : 8.927 bitki/da

Su stresine dayanımı ve tavsiye edilen sulama yöntemi nedir?

• M18G88 mısır çeşidi stres koşullarına son derece toleranslı, toprak seçme özeliği olmayan bir üründür. Mısır yetiştiriciliği tecrübesi az olan üreticide bile yüksek verim potansiyeli göstermektedir.

• Stres koşullarına dayanımını çiçeklenme döneminde sıcaklık stresi sebebiyle, pek çok rakibinde uç boşluğu gözlenmesine rağmen M18G88 çeşidimizde gözlenmemesinden de
anlayabiliyoruz.

• Su stresine ve hatta zararlılara karşı rakiplerle karşılaştırıldığında avantajlı konumda olduğunu söyleyebiliriz.

Mısırın hasat dönemi nasıl belirlenir?

• Silajlık olarak biçilecekse, koçanı kırıp daneye baktığımızda süt çizgisinin 2/3 oranına geldiği dönem silaj biçim dönemi olarak uygun dönemdir.

• Dane hasadında ise bitki koçan kavuzunun sarardığı, danelerin gerçek rengini alıp sertleştiği, koçanın ortasından alınan her 4 daneden 3’ünde, danenin koçana bağlandığı yerde bulunan siyah noktanın oluştuğu dönem, bitkinin dane hasat olgunluğuna geldiği dönemdir.

Hayvan besleme değerleri nasıldır?

• Yüksek verim ve çok yüksek kalite değerlerine sahip silajlık mısır çeşididir.

• Koçandaki dane sayısının çok yüksek olması sebebiyle, silajda dane görünürlüğü çok yüksektir.
 
• İdeal koşullarda silajın ham protein içeriği %9 civarında olup nişasta değeri zamanında hasatta %30’un üzerindedir.
 

• Hayvancılık işletmelerinde süt verimini yükselterek artı fayda sağlar.