Matlı’dan Aile Çiftliklerine Özel Eğitim Programları..

Matlı Grubu, FAO tarafından ilan edilen “Aile Çiftliği Yılı” etkinliklerinde tarım ve hayvancılık alanındaki yetiştiricilere yönelik düzenlediği özel eğitim programlarını daha da arttıracak…

BURSA – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilan edilen “Aile Çiftliği Yılı” teması kapsamında Matlı AŞ de konuyla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı. Matlı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Aile çiftlikleri, gıda üretim sektöründe tarım ve hayvancılığın en etkin unsurlarından birisi durumundadır” dedi.

Tarım ve hayvancılık sektörünün üretimden istihdama kadar ekonominin bütünü içerisinde çok önemli bir yer teşkil ettiğini belirten Matlı, “Aile çiftlikleri ülkemizdeki tarımsal işletmelerin yüzde 96-97’sini oluşturmakta olup, tarım ve hayvancılık alanındaki üretim ile ihracatta aile çiftliklerinin büyük payı bulunmaktadır. Biz de Matlı Grubu olarak bu kesime büyük önem veriyoruz. FOA’nun “dünyayı besle, yeryüzünü önemse” ana fikriyle ilan ettiği Aile Çiftliği Yılı teması kapsamında, eğitim çalışmaları başta olmak üzere pek çok etkinliği artırarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Aile çiftliklerine yönelik, sosyal politikalar ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınma başta olmak üzere, gıda güvenliğinin sağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve doğal kaynakların yönetimi ile çevrenin korunması gibi konularda çalışmalar yapılabileceğini sözlerine ekleyen Özer Matlı şunları söyledi;

 “Aile işletmelerine dayanan kırsal üretimde kadın emeğinin yeri çok büyük ve

hayvancılıkta da kadın emeği yadsınamaz. Küçük toprak sahipleri ve tarımsal ürün yetiştiricileri ile hayvancılık alanında çalışan aile çiftliklerinin elbette çeşitli sıkıntıları bulunuyor. Örneğin, tarım nüfusunun yaşlanması ve gençlerin giderek tarımsal üretimden kopuyor olması önemli bir sorun. Birleşmiş Milletler’ in 2014 yılını “Aile Çiftçiliği Yılı ilan etmesi bu açıdan da büyük önem taşıyor. Bu sayede onların meseleleri de gündeme gelecek ve çözümler üretilecektir. Küçük aile işletmeleri rehabilite edilse hem sektörün sağlıklı gelişimi hem de işsizlik sorunu için çok olumlu bir adım atılmış olur.”

Matlı Grubu olarak aile işletmelerinin yaşamasını ve faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını desteklemeye yönelik çalışmalarının bulunduğunu sözlerine ekleyen Matlı, “Aile Çiftlikleri Yılı kapsamında, Grubumuz bünyesinde bir araştırma ve eğitim çiftliği olarak kurduğumuz Ömer Matlı Akademi Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezimizde üreticilerimizin eğitimine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırırken, ülkemizin değişik bölgelerinde bilhassa kadınlarımıza yönelik eğitimlerimizi de arttırarak sürdüreceğiz. Tarıma dayalı tematik eğitim kanallarda tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilendirici televizyon programlarıyla da toplumun genelinin daha fazla dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca üniversitelerimiz ile ortaklaşa planlayacağımız programlarla akademik kesimi de bu faaliyetlere daha fazla dahil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

MALATYA SÖZ GAZETESİ-BURSA HAYAT GAZETESİ – 22 EKİM 2014