Matlı Lidaş Nedir ?

MATLI Şirketler Grubu bünyesinde bulunan MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK Anonim Şirketi 02.11.2016 Tarihinde lisanslı depoculuk faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu. Dünya’da farklı bölgelerde uzun yıllardır uygulanmakta olan lisanslı depoculuk faaliyetinin Türkiye’de de yeni geliştirilen mevzuatla birlikte uygulanmaya başlamasının ardından bu alandaki hizmetlerini lisanslı depoculuk ölçeğinde de değerlendirmek amacıyla adım atan Matlı Şirketler Grubu Karacabey 90 bin ton, Konya 64 bin ton, Gaziantep 22 bin ton, Çorlu 28.400 ton,Turgutlu 35 bin ton, Samsun 50 bin ton, Burdur 50 bin ton, Polatlı 50 bin ton,  8 şubesi ve devam eden ek yatırımları ile toplamda 420 bin ton ile büyümesine devam etmektedir.

Hububat Bankacılığı olarak nitelendirilen bu hizmetle tarladan başlayan yolculuğun soluklandığı bir mecra olan lisanslı depoculuk için, sistem içerisinde yer alan mudiler (Üretici çiftçi, Tüccar, Esnaf, Sanayici) tarladan ürününü getirerek depoya teslim edebilirler. Teslim edilen her ürün için finans sektöründe karşılığı olan  “Elektronik Lisanslı Ürün Senedi”(ELÜS) üretilir. Bu senet Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’a bünyesinde kayıt altındadır.

TARİHÇE
Lisanslı depolar; 10 Şubat 2005 tarihinde kabul edilen 5300 sayılı “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre; Matlı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından 13.07.2016 günü kurulmuştur. Şirket sermayesi 2.000.000.-TL olup sermaye taahhüdünü 2016 yılı içerisinde yerine getirmiştir.

-Şirketimizin Amacı: 
Dünya’da yüz yılı aşkın bir süredir yaygın olan Lisanslı Depoculuk sistemi ülkemizde de hububat ve yağlı tohumlar sektörlerinde faaliyete başlanmış olup Şirketimizin amacı Ülkemizdeki Lisanslı Depoculuk sektörüne öncülük etmek ve bu iş alanı ile ilgili sorunları çözmektir. Ayrıca ülkemizde gelecek yıllarda kurulacak olan Ürün İhtisas Borsacılığının da önünü açmaktır.

-Şirketin Temel Faaliyet Alanı: 
Şirketimiz Hububat ve Yağlı Tohumlar ürünleri üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda emtia depolamaktadır.

-Şube Müdürlükleri: 
Şirketimizin 8 şube müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar Karacabey, Konya, Gaziantep, Çorlu, Turgutlu, Samsun, Burdur ve Polatlı Şube Müdürlüğüdür.