Tamamlayıcı Yem Grubu

Tamamlayıcı Yem Grubu

Toplam rasyon yönetimi yaklaşımı ile kesif yemler dışında gerekli olan tamamlayıcı yemleri ve vitamin&mineral desteğini üreticilerimize sağlıyoruz.

Kazancı ve verimi arttıracak çalışmalar için beslenme konusunu her yönüyle ele alarak inceliyoruz.

Perfective ürün portföyünde yer alan her bir ürün, yüksek verimi ve hayvan sağlığı için özel olarak tasarlanmıştır. Perfective ürünleri, rasyonlardaki protein kalitesini arttırır, enerji değerini yükseltir, güçlü bir vitamin ve mineral desteği sağlar. Bununla birlikte silaj kalitesini de arttırarak üreticilerin daha fazla kazanmasına destek olur.

2018 yılında Flake üretimine de başlayan Matlı, Karacabey ve Konya’da kurulan Flake tesisleri ile yılda 50.000 ton üretim gerçekleştirmektedir. Kaliteli ham maddeleri yetiştiricilerin hizmetine farklı şekillerde sunmaya devam etmektedir.