Taahütname

Taahütname

Kadın üreticiler ile omuz omuza projesi kapsamında başvuruda bulunduğum temiz süt üretimi projesi ile ilgili vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu teyit ederim. Proje kapsamında proje yöneticileri tarafından çiftliğime yapılacak ziyaretler esnasında çekilen video ve fotoğrafların projenin duyurulması ile ilgili olarak Proyem’in ve iştirakli şirketlerin sosyal medya platformlarında ve basılı materyallerde kullanılmasına ve paylaşılmasına izin veriyorum. Başvurumun kabul edilmesi durumunda almış olduğum makine teçhizatı hiç bir suretle satmayacağımı veya bir başkasına vermeyeceğimi taahhüt ederim. Makine ve teçhizatın, desteği almış olan üreticinin çiftliğinde tespit edilmemesi halinde destek verilen makine teçhizatın bedelini Proyem firmasına ödemeyi taahhüt ederim.