Agro Destek Nedir ?

Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi sığır beslenmesidir.

Çünkü sığırların beslenme için duydukları ihtiyaç ırk, yaş, fizyolojik durum ve iklim gibi çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Az önce sayılan faktörlerin de göz önüne alınmasıyla, sağlıklı ve dengeli bir biçimde hazırlanmış bir rasyon, uzun ömürlü ve yüksek performanslı sürü oluşturulmasında son derece önemlidir. Her ne kadar rasyonların ana temelini kaba ve konsantre yemler oluştursalar da yem katkı maddeleri yeri geldiğinde sürü sağlığı ve performansı bakımından en az onlar kadar önemlidir.

Perfective ürünleri bilimsel referanslar temelinde hazırlanmış ürünlerdir. Dolayısıyla hayvanlarınıza ömür ve performans ile onlardan elde edilen ürünlere değer katar.
Perfective ürünlerinin her biri farklı amaçlara hizmet etmektedir. Perfective’nin rasyonlarda protein kalitesini arttırmasından, enerji değerini yükseltmesine, güçlü bir vitamin ve mineral desteği sağlamasından, silaj kalitesini arttırmasına kadar geniş ürün yelpazesi ile kazancınıza destek olmaya hazır.
Perfective ürünleri daha verimli ve karlı hayvancılık yapmanıza yardımcı olur.

Perfective hayvanınıza ömür, ürününüze değer katar.

Vitaminler

Vitaminlerin büyük çoğunluğu yem fabrikaları tarafından üretilen her türlü yemde bol miktarda bulunur. Ayrıca B grubu vitaminler geviş getiren hayvanların işkembelerinde mikrobiyal yolla sentezlenebilir. Bu nedenle yetersizliklerine ender olarak rastlanır.

Ancak;

-Karbonhidrat metabolizması,
-Enerji metabolizması
-Yağ asitleri ve protein sentezinde
rol alan enzimlerin yapısında bulunmaları nedeniyle yetersizlikleri önemli bozukluklara neden olur.

Vücuda dışarıdan alınması gereken vitaminler ve önemleri

-Vitamin A:Kemik oluşumu, görme olayı ve büyüme için gereklidir. Eksikliğinde, gece körlüğü, organların hasar görmesi, ineklerde gebelik süresinin kısalması ve buna bağlı zayıf buzağı doğumları ve buzağılarda körlük şekillenir.

-Vitamin D:Vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasının düzenli seyri için gereklidir. Yeterli alımında süt humması riski azalır.

-Vitamin E:Çok önemli bir vitamin olup yaşlanmayı geciktirir, hücreleri oksidasyondan korur. Üstelik bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkisi olan maddelerin başında gelir.

-Niyasin:Özellikle genç ruminantlar için (işkembede sentezleyemediklerinden) ve de yüksek verimli süt inekleri için antiketojenik olması bakımından önemlidir.

-Biyotin:Karbonhidrat metabolizması, yağ asitleri sentezi ve selüloz sindirimi ile ilgilidir. Süt verimi ve ayak sağlığında önemli yeri vardır.

Mineraller

Mineral maddeler vücut için esansiyeldir. Vücutta sentezlenmezler. Tamamının dışarıdan alınması gerekir. Mineral elementler, hayvan vücudundaki yoğunluğuna göre Makro ve mikro olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir kg yağsız vücut ağırlığında 50 mg üstünde olanlara Makro, altında olanlara Mikro element denir.

Vücuda dışarıdan alınması gereken mikromineraller ve önemleri

-İyot:Vücutta bir kısmı tiroit bezinde tiroksin şeklinde bulunur. Tiroksin de enerji metabolizmasını düzenler. Yetersiz beslenen ineklerin yavrularında guatr oluşur. Şiddetli yetersizlikte ise buzağılar tüysüz veya ölü doğabilir. Fazlası zaten süt ile atılır.

-Bakır:İleri laktasyon döneminde sütte miktarı azalır. Eksikliğinde anemi ile beraber ishal, derinin kuruması ve ağarması, gri renk alması görülür. İnfertilite, kardiovasküler bozukluklar gözlenir. Otlayan hayvanlar da ihtiyaç daha fazladır.

-Kobalt:Rumen’de vit. B12 sentezi için gereklidir. Yetersizliğinde hayvan kontrolünü kaybeder, zayıflar ve anemi görülür.

-Çinko:Büyüme, buzağı gelişimi ve döl verimi için gereklidir. Rasyondaki fazla Ca, Zn emilimini düşürür. Yetersizliğinde Canlı Ağırlık Artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı düşer, dermatitis şekillenir. Erkek hayvanlarda testis büyümesi olumsuz etkilenir.

-Selenyum:Vit. E ile birlikte hücrelerde koruyucu görevi vardır. Eksikliğnde kaslarda distrofi ve buzağılarda beyaz kas hastalığı gerçekleşir. Ayrıca ineklerde de retensiyo sekundinaruma neden olduğu ileri sürülmektedir.

Perfective tercih etmenizdeki sebepler;

Neden Perfective Tamamlayıcı Yemler (Pre-Active);

-Doğru rasyonlar ile beslenen hayvanların ekstra takviyelere ihtiyaç duymadığı düşünülebilir ancak;
-İnekler için önemli bir stres faktörü olan doğumda
-Sıcak stresinin yaşandığı yaz aylarında (stresi hayvandan uzaklaştırması için)
-Yaz aylarında daha fazla su tükettiğinden dolayı idrar ile atıldığından
-Genetik kapasitesi yüksek, yüksek verimli hayvanlarda
-Taşıma ve bölge değişiklikleri sonrası
-Her türlü ateşli hastalık durumlarında

Hayvanlarımızın ekstra vitamin mineral takviyelerine ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır.

Vitamin ve mineral eksiklikleri verim kaybına yol açtığından dolayı aslında bizim için ekonomik kayıptır.

Neden Perfective Yalama Kovaları (Sweetmix):

-Süt ve besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur.
-Mineral madde eksikliğine bağlı olarak gelişen toprak, yün, kâğıt yeme ve duvar yalama
-gibi davranış bozukluklarını önler.
-Süt ve besi hayvanlarının fiziksel görünümlerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir.
-Ayak problemlerinin oluşumunu azaltmada yardımcı olur
-Süt ve döl verimini iyileştirmede yardımcıdır.
-Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.