Cookie Policy

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketleri (“MATLI” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden
(“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
İşbu aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “matli.com.tr” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında site kullanıcıları / üyeleri / ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı
sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu aydınlatma metninde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol
edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
Matlı olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma
metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik site de veya herhangi bir kamuya açık mecrada
yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini işbu aydınlatma metninin başında bulabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin Matlı tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için matli.com.tr adresinde yer alan Matlı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketleri olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca olarak şunlardır:
• Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak.
Örneğin; sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin
sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin
aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
Örneğin; site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi
ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının
hatırlanması.
• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.
Örneğin; ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla
bağlantılı reklam gösterilmesi.
KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız
alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Matlı olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve
mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi
dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site
haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
1. Zorunlu Çerezler
Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.
Örneğin; sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.
2. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Matlı’ya başvurarak, KVKK’ da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere;
kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise
aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde
güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da
bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu
zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.
3. Sosyal Medya Çerezleri
Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar.
Örneğin; kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için facebook/twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.
4. Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz.
Örneğin; bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.
5. Hedefleme veya Reklam Çerezleri
Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz.

Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz.
Örneğin; sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler
kullanılabilmektedir.
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe
Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settingson-browser
Google
Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google
Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google
Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet
Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, başvuru formunun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla,
• Başvuru Sahibince kvkk@matli.com.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.