Süt sığırcılığında döl verimi sorunu sempozyumu (Çorum) 2